Hem

Site Aquisition & Civil Work


Projektledning, projektering av nya siter, avtalshantering mot fastighetsägare, besiktning av siter, avmätning av radiomiljöer. Leverans av nyckelfärdiga siter.

Site constrution

Site ConstructionByggnation av nya master och torn, installation av teknikbodar/utrymmen. Installation av antennanläggningar, installation för både greenfield och rooftopsiter. Installation av radiobasstationer, radiolänkutrustningar, fibernät, likriktarsystem, repeatersystem mm.     

Field engineering

Field EngineeringKonfigurering och driftsättning av radiobas,  radiolänk, repeatersystem. Konfigurering av transmissionssystem ex switchar, Ericsson traffic node, Marconi SDH mm.

Felsökning och felavhjälpning i RAN, core och transmissionsnät. Felsökning och felavhälpning av antennsystem.